<dfn id="z9dht"></dfn>

    <font id="z9dht"></font>
    <cite id="z9dht"></cite>

     <mark id="z9dht"><var id="z9dht"><ol id="z9dht"></ol></var></mark>

      <sub id="z9dht"><th id="z9dht"><font id="z9dht"></font></th></sub>
      <p id="z9dht"><progress id="z9dht"></progress></p>
      注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
      持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
       牛散.搜索Top500
      股票代码:
      热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
      十大股东(含非流通)增减仓变动情况
      季度2020-6-302020-9-302020-12-312021-3-31
      持仓比例(%)76.5176.57 .0676.47 -.177.3 .83
      价格(元)4.824.824.19 -13.07%4.75 13.37%
      十大流通股东增减仓变动情况
      季度2020-6-302020-9-302020-12-312021-3-31
      持仓比例(%)7.5376.58 69.0576.48 -.177.3 .82
      价格(元)4.824.824.25 -11.83%4.75 11.76%
      说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
        持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
        涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
       个股热搜
      震裕科技新天科技益生股份回盛生物数码视讯报喜鸟健帆生物山东赫达弘宇股份永创智能
      时空科技金溢科技梦百合奇德新材葫芦娃天坛生物高德红外长川科技集泰股份华策影视
      国芳集团(601086)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
        国芳集团:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
      股票
      代码
      股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
      1 601086 国芳集团
      资金
      4.75 3.85 -18.95% 十大流通股东 2021-3-31 张国芳 28050 42.12 A股 未变 0
      2 601086 十大流通股东 2021-3-31 张春芳 13940 20.93 A股 未变 0
      3 601086 十大流通股东 2021-3-31 张辉阳 4256.54 6.39 A股 增加 251.54
      4 601086 十大流通股东 2021-3-31 张辉 4005 6.01 A股 未变 0
      5 601086 十大流通股东 2021-3-31 吕月芳 400 .6 A股 未变 0
      6 601086 十大流通股东 2021-3-31 徐承胜 254.32 .38 A股 新进 0
      7 601086 十大流通股东 2021-3-31 蒋勇 200 .3 A股 未变 0
      8 601086 十大流通股东 2021-3-31 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 138.88 .21 A股 新进 0
      9 601086 十大流通股东 2021-3-31 陈泽翠 126.79 .19 A股 增加 20
      10 601086 十大流通股东 2021-3-31 陈锋 110.18 .17 A股 新进 0
      11 601086 十大股东 2021-3-31 张国芳 28050 42.12 流通A股 未变 0
      12 601086 十大股东 2021-3-31 张春芳 13940 20.93 流通A股 未变 0
      13 601086 十大股东 2021-3-31 张辉阳 4256.54 6.39 流通A股 增加 251.54
      14 601086 十大股东 2021-3-31 张辉 4005 6.01 流通A股 未变 0
      15 601086 十大股东 2021-3-31 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      16 601086 十大股东 2021-3-31 徐承胜 254.32 .38 流通A股 新进 0
      17 601086 十大股东 2021-3-31 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      18 601086 十大股东 2021-3-31 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 138.88 .21 流通A股 新进 0
      19 601086 十大股东 2021-3-31 陈泽翠 126.79 .19 流通A股 增加 20
      20 601086 十大股东 2021-3-31 陈锋 110.18 .17 流通A股 新进 0
      21 601086 4.25 3.85 -9.41% 十大流通股东 2020-12-31 张国芳 28050 42.12 A股 未变 0
      22 601086 十大流通股东 2020-12-31 张春芳 13940 20.93 A股 未变 0
      23 601086 十大流通股东 2020-12-31 张辉 4005 6.01 A股 未变 0
      24 601086 十大流通股东 2020-12-31 张辉阳 4005 6.01 A股 未变 0
      25 601086 十大流通股东 2020-12-31 吕月芳 400 .6 A股 未变 0
      26 601086 十大流通股东 2020-12-31 蒋勇 200 .3 A股 未变 0
      27 601086 十大流通股东 2020-12-31 陈泽翠 106.79 .16 A股 增加 15.51
      28 601086 十大流通股东 2020-12-31 刘绍 86.8 .13 A股 增加 3.98
      29 601086 十大流通股东 2020-12-31 张梦莹 81.77 .12 A股 新进 0
      30 601086 十大流通股东 2020-12-31 石佳灵 62.72 .09 A股 新进 0
      31 601086 十大股东 2020-12-31 张国芳 28050 42.12 流通A股 未变 0
      32 601086 十大股东 2020-12-31 张春芳 13940 20.93 流通A股 未变 0
      33 601086 十大股东 2020-12-31 张辉 4005 6.01 流通A股 未变 0
      34 601086 十大股东 2020-12-31 张辉阳 4005 6.01 流通A股 未变 0
      35 601086 十大股东 2020-12-31 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      36 601086 十大股东 2020-12-31 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      37 601086 十大股东 2020-12-31 陈泽翠 106.79 .16 流通A股 增加 15.51
      38 601086 十大股东 2020-12-31 刘绍 86.8 .13 流通A股 增加 3.98
      39 601086 十大股东 2020-12-31 张梦莹 81.77 .12 流通A股 新进 0
      40 601086 十大股东 2020-12-31 石佳灵 62.72 .09 流通A股 新进 0
      41 601086 4.82 3.85 -20.12% 十大流通股东 2020-9-30 张国芳 28050 42.12 A股 新进 0
      42 601086 十大流通股东 2020-9-30 张春芳 13940 20.93 A股 新进 0
      43 601086 十大流通股东 2020-9-30 张辉 4005 6.01 A股 新进 0
      44 601086 十大流通股东 2020-9-30 张辉阳 4005 6.01 A股 新进 0
      45 601086 十大流通股东 2020-9-30 吕月芳 400 .6 A股 未变 0
      46 601086 十大流通股东 2020-9-30 蒋勇 200 .3 A股 未变 0
      47 601086 十大流通股东 2020-9-30 蔡红梅 132 .2 A股 新进 0
      48 601086 十大流通股东 2020-9-30 帅小惠 94.54 .14 A股 新进 0
      49 601086 十大流通股东 2020-9-30 陈泽翠 91.28 .14 A股 增加 9.95
      50 601086 十大流通股东 2020-9-30 刘绍 82.82 .12 A股 新进 0
      51 601086 十大股东 2020-9-30 张国芳 28050 42.12 流通A股 未变 0
      52 601086 十大股东 2020-9-30 张春芳 13940 20.93 流通A股 未变 0
      53 601086 十大股东 2020-9-30 张辉 4005 6.01 流通A股 未变 0
      54 601086 十大股东 2020-9-30 张辉阳 4005 6.01 流通A股 未变 0
      55 601086 十大股东 2020-9-30 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      56 601086 十大股东 2020-9-30 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      57 601086 十大股东 2020-9-30 蔡红梅 132 .2 流通A股 新进 0
      58 601086 十大股东 2020-9-30 帅小惠 94.54 .14 流通A股 新进 0
      59 601086 十大股东 2020-9-30 陈泽翠 91.28 .14 流通A股 增加 9.95
      60 601086 十大股东 2020-9-30 刘绍 82.82 .12 流通A股 新进 0
      61 601086 4.82 3.85 -20.12% 十大流通股东 2020-6-30 吕月芳 400 2.41 A股 未变 0
      62 601086 十大流通股东 2020-6-30 蒋勇 200 1.2 A股 未变 0
      63 601086 十大流通股东 2020-6-30 杜芸 122.32 .74 A股 增加 2
      64 601086 十大流通股东 2020-6-30 陈泽翠 81.33 .49 A股 新进 0
      65 601086 十大流通股东 2020-6-30 田镇华 80.54 .49 A股 未变 0
      66 601086 十大流通股东 2020-6-30 陈学才 79 .48 A股 增加 12.22
      67 601086 十大流通股东 2020-6-30 林新松 77.65 .47 A股 新进 0
      68 601086 十大流通股东 2020-6-30 马立强 75.17 .45 A股 未变 0
      69 601086 十大流通股东 2020-6-30 陈峰 71.08 .43 A股 增加 2.62
      70 601086 十大流通股东 2020-6-30 石佳灵 62.72 .38 A股 未变 0
      71 601086 十大股东 2020-6-30 张国芳 28050 42.12 限售流通股 未变 0
      72 601086 十大股东 2020-6-30 张春芳 13940 20.93 限售流通股 未变 0
      73 601086 十大股东 2020-6-30 张辉 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      74 601086 十大股东 2020-6-30 张辉阳 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      75 601086 十大股东 2020-6-30 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      76 601086 十大股东 2020-6-30 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      77 601086 十大股东 2020-6-30 杜芸 122.32 .18 流通A股 增加 2
      78 601086 十大股东 2020-6-30 陈泽翠 81.33 .12 流通A股 新进 0
      79 601086 十大股东 2020-6-30 田镇华 80.54 .12 流通A股 未变 0
      80 601086 十大股东 2020-6-30 陈学才 79 .12 流通A股 增加 12.22
      81 601086 4.97 3.85 -22.54% 十大流通股东 2020-3-31 吕月芳 400 2.41 流通A股 未变 0
      82 601086 十大流通股东 2020-3-31 蒋勇 200 1.2 流通A股 未变 0
      83 601086 十大流通股东 2020-3-31 邱建美 178.03 1.07 流通A股 增加 40.82
      84 601086 十大流通股东 2020-3-31 杜芸 120.32 .72 流通A股 未变 0
      85 601086 十大流通股东 2020-3-31 熊珈汝 85.04 .51 流通A股 新进 0
      86 601086 十大流通股东 2020-3-31 田镇华 80.54 .49 流通A股 新进 0
      87 601086 十大流通股东 2020-3-31 马立强 75.17 .45 流通A股 新进 0
      88 601086 十大流通股东 2020-3-31 陈峰 68.46 .41 流通A股 减少 -42.54
      89 601086 十大流通股东 2020-3-31 陈学才 66.78 .4 流通A股 新进 0
      90 601086 十大流通股东 2020-3-31 石佳灵 62.72 .38 流通A股 新进 0
      91 601086 十大股东 2020-3-31 张国芳 28050 42.12 限售流通股 未变 0
      92 601086 十大股东 2020-3-31 张春芳 13940 20.93 限售流通股 未变 0
      93 601086 十大股东 2020-3-31 张辉 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      94 601086 十大股东 2020-3-31 张辉阳 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      95 601086 十大股东 2020-3-31 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      96 601086 十大股东 2020-3-31 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      97 601086 十大股东 2020-3-31 邱建美 178.03 .27 流通A股 增加 40.82
      98 601086 十大股东 2020-3-31 杜芸 120.32 .18 流通A股 未变 0
      99 601086 十大股东 2020-3-31 熊珈汝 85.04 .13 流通A股 新进 0
      100 601086 十大股东 2020-3-31 田镇华 80.54 .12 流通A股 新进 0
      101 601086 5.1 3.85 -24.51% 十大流通股东 2019-12-31 吕月芳 400 2.41 流通A股 未变 0
      102 601086 十大流通股东 2019-12-31 蒋勇 200 1.2 流通A股 未变 0
      103 601086 十大流通股东 2019-12-31 邱建美 137.21 .83 流通A股 新进 0
      104 601086 十大流通股东 2019-12-31 杜芸 120.32 .72 流通A股 增加 2.37
      105 601086 十大流通股东 2019-12-31 罗纾沂 119.28 .72 流通A股 新进 0
      106 601086 十大流通股东 2019-12-31 陈咏 114.86 .69 流通A股 新进 0
      107 601086 十大流通股东 2019-12-31 陈峰 111 .67 流通A股 增加 9
      108 601086 十大流通股东 2019-12-31 黄海英 98.1 .59 流通A股 新进 0
      109 601086 十大流通股东 2019-12-31 翁振华 87.54 .53 流通A股 新进 0
      110 601086 十大流通股东 2019-12-31 尹海霞 82.89 .5 流通A股 新进 0
      111 601086 十大股东 2019-12-31 张国芳 28050 42.12 限售流通股 未变 0
      112 601086 十大股东 2019-12-31 张春芳 13940 20.93 限售流通股 未变 0
      113 601086 十大股东 2019-12-31 张辉阳 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      114 601086 十大股东 2019-12-31 张辉 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      115 601086 十大股东 2019-12-31 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      116 601086 十大股东 2019-12-31 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      117 601086 十大股东 2019-12-31 邱建美 137.21 .21 流通A股 新进 0
      118 601086 十大股东 2019-12-31 杜芸 120.32 .18 流通A股 增加 2.37
      119 601086 十大股东 2019-12-31 罗纾沂 119.28 .18 流通A股 新进 0
      120 601086 十大股东 2019-12-31 陈咏 114.86 .17 流通A股 新进 0
      121 601086 4.96 3.85 -22.38% 十大流通股东 2019-9-30 吕月芳 400 2.41 流通A股 未变 0
      122 601086 十大流通股东 2019-9-30 蒋勇 200 1.2 流通A股 未变 0
      123 601086 十大流通股东 2019-9-30 赵阳海 135.07 .81 流通A股 新进 0
      124 601086 十大流通股东 2019-9-30 杜芸 117.95 .71 流通A股 增加 18.35
      125 601086 十大流通股东 2019-9-30 陈峰 102 .61 流通A股 减少 -19.38
      126 601086 十大流通股东 2019-9-30 窦晓雨 98.86 .6 流通A股 减少 -.06
      127 601086 十大流通股东 2019-9-30 杜春晓 84 .51 流通A股 新进 0
      128 601086 十大流通股东 2019-9-30 曹小洛 82.09 .49 流通A股 新进 0
      129 601086 十大流通股东 2019-9-30 陈学才 75 .45 流通A股 减少 -11
      130 601086 十大流通股东 2019-9-30 胡激 71.39 .43 流通A股 增加 13
      131 601086 十大股东 2019-9-30 张国芳 28050 42.12 限售流通股 未变 0
      132 601086 十大股东 2019-9-30 张春芳 13940 20.93 限售流通股 未变 0
      133 601086 十大股东 2019-9-30 张辉阳 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      134 601086 十大股东 2019-9-30 张辉 4005 6.01 限售流通股 未变 0
      135 601086 十大股东 2019-9-30 吕月芳 400 .6 流通A股 未变 0
      136 601086 十大股东 2019-9-30 蒋勇 200 .3 流通A股 未变 0
      137 601086 十大股东 2019-9-30 赵阳海 135.07 .2 流通A股 新进 0
      138 601086 十大股东 2019-9-30 杜芸 117.95 .18 流通A股 增加 18.34
      139 601086 十大股东 2019-9-30 陈峰 102 .15 流通A股 减少 -19.38
      140 601086 十大股东 2019-9-30 窦晓雨 98.86 .15 流通A股 减少 -.06
      141 601086 5.59 3.85 -31.13% 十大流通股东 2019-6-30 吕月芳 400 2.41 流通A股 未变 0
      142 601086 十大流通股东 2019-6-30 蒋勇 200 1.2 流通A股 未变 0
      143 601086 十大流通股东 2019-6-30 陈峰 121.38 .73 流通A股 增加 26.38
      144 601086 十大流通股东 2019-6-30 丁昕 100.82 .61 流通A股 新进 0
      145 601086 十大流通股东 2019-6-30 杜芸 99.6 .6 流通A股 增加 14.6
      146 601086 十大流通股东 2019-6-30 窦晓雨 98.92 .6 流通A股 新进 0
      147 601086 十大流通股东 2019-6-30 陈学才 86 .52 流通A股 增加 3
      148 601086 十大流通股东 2019-6-30 谢雅捷 63.07 .38 流通A股 新进 0
      149 601086 十大流通股东 2019-6-30 石佳灵 62.72 .38 流通A股 新进 0
      150 601086 十大流通股东 2019-6-30 胡激 58.39 .35 流通A股 新进 0
      [赣ICP备13006910号][仓位在线-散户大家庭旗下站]
      张宇老司机